Om Traditionel Kinesisk Medicin

tkmKlassisk Kinesisk Medicin (KKM) er et flere tusind år gammelt diagnose- og behandlingssystem, som stadig videreudvikles. Traditionel Kinesisk medicin(TKM) er betegnelse som de fleste bruger. Jeg bruger mest KKM betegnelsen.
Inden for KKM betragtes mennesket som en helhed, hvor kroppen bør være i balance mellem Yin og Yang. To modpoler, som er afhængige af hinanden. De er konstant i forandring, de definerer hinanden og de kan ikke skilles ad. Alle sygdomme og ubalancer forstås ud fra denne dynamik. For at personen kan blive rask, skal balancen genoprettes.

Det kinesiske begreb Qi bliver tit oversat som ”vitalkraft”, ”energi”, ”livsenergi” etc. Al aktivitet er styret af Qi. Den flyder i kroppen, i naturen, kort sagt overalt er der Qi. Det er den kraft, som sætter os i stand til at bevæge os, tænke, tale osv.

Qi (livsenergien) er vital for vores sundhed. Lidt groft sagt er der to hovedtyper af ”ubalancer”, som kan lede til en række andre ubalancer:
1: blokeret Qi
2: for lidt Qi.

Qi bliver ført igennem kroppen i meridianbanerne. Her flyder Qi`en mere koncentreret i dem, er de fleste akupunkturpunkter placeret. Med nålene kan man aktivere Qi`en og derved rette op på yin/yang ubalancerne.

Foruden akupunktur er der en række andre terapier indenfor KKM, som gør det muligt at arbejde med Qi’en, se under behandlingsformer:
• Moxibustion
• Cupping (vakuum kopper)
• Tui Na massage
• Zheng Gu
• Gua Sha
• Kinesisk urteterapi
Samt meditation, Tai-chi/Qi Gong og livstilsændringer